Du är besökare 17721
StartOm föreningenKostnaderArbete på egen fastighetGDPRDrift
HistorikÅrsmöten & ProtokollStyrelseFrågor & svarSök
Ännu ej medlem

Gnisvärds Bredbandsförening

Allmän information
1. Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia omfattande ca 20 st. TV-kanaler, bredband med en hastighet på 100 Mbits och fast bredbandstelefoni (IP-telefoni). Detta löper fram till slutet av 2024. De medlemmar som utnyttjar tjänsten har tecknat ett tjänsteavtal med föreningen. För tjänsten faktureras medlemmarna kvartalsvis. Faktureringen utförs av BRS Networks. BRS har också ansvaret för driften av vårt fibernät.

2. Varje medlem kan utöver det kollektiva avtalet beställa individuella tjänster som nummerpresentation, telefonsvarare, ytterligare TV-kanaler etc. Tilläggstjänsterna presenteras på Telias hemsida (mitt.telia.se) och kan beställas via hemsidan, kundtjänst (90 200) eller vid närmaste Telia-butik. Tilläggstjänsterna faktureras via Telia.

3. I vårt kollektiva avtal ingår månadsavgiften för telefoni och fibertjänst på 100 Mbit/sek. Utöver detta finns en rörlig avgift beroende på hur mycket man ringer. Det finns olika prisavtal för olika behov vilket framgår av Telias hemsida. Du kan numera också få högre hastighet på fibernätet, upp till 1000 Mbit/sek till extra kostnad. Detta bokas på Mitt Telia. Du kan diskutera avtalens för- och nackdelar med Telias kundsupport (90 200) eller närmaste Telia-butik. Tilläggskostnaden debiteras via Telia.

Du som inte är medlem och vill ha fiber
Du som inte är medlem i vår förening, bor inom vårt område i Gnisvärd (se under fliken Kartor) och vill ha fiber är välkommen som medlem och kan få fiber indragen. Kostnader för detta framgår under fliken Kostnader. Om du är intresserad, tag kontakt med BRS Networks, tel 010-600 56 00 eller via mail support@brs.se.
support@brs.se
Information om slutetappen för Regionens grävningar
Regionens stora grävningsprojekt för VA i Gnisvärd är nu avslutat.

Tänk på att när ni gräver för anslutning till VA-nätet ansvarar ni för eventuella avgrävningar på er egen fastighet.

Gnisvärds Bredbandsförening Ekonomisk Förening, Orgnr: 769622-4414, Bankgiro 653-1347

KreatiWebb © 2010

Frågor & svar

 • Hur kommer trygghetslarmet att fungera med bredbandet?
 • Kan jag ta med mig tv-kanaler från min fasta adress?
 • Ingår grävning på egen fastighet i kostnaderna?
 • Ingår abonnemang med internetleverantör?
 • Behövs två medlemsavgifter om jag har två fastigheter?
 • När är fibern i drift?

 • Se svaren på de vanligaste frågorna

  Läs om Gotlands bredbandsstrategi där Gnisvärd är ett av
  fyra intressanta pilotprojekt.

  www.bredbandgotland.se

  Vi är medlemmar i www.ledningskollen.se

  Vi är medlemmar i Fibernät Gotland - läs mer (pdf)
  Sponsorer

  Webbhotellet

  Webben byggd av
  Kreatiwebb


  Fakturering
  medlemsavgifter
  och tjänst

  Förening fakturerar normalt
  via epost kvartalsvis och
  det är viktigt att ni bevakar
  er mailbox vid dessa tillfällen.

  Vi uppmanar Dej som är
  medlem Att:
 • Tömma full mejlbox

 • Besöka webbplatsen
  då och då

 • Maila ev. ändringar av
  epost och adress

 • Mejla ev. epost-ändringar.
  Gnisvärds Bredbandförening